Foto van Waterlandse melkschuit in aanbouw, met zijzwaard (2013)

Waterlandse melkschuit in aanbouw in 2013

Ron de Muijnck
Nieuwendammerdijk 142
1025 LS Amsterdam
telefoon 020-6376537
e-mail ron@ymba.nl

Bankrekening
NL 92 RABO 0149 8139 29 t.n.v. Stg. Waterlandse melkschuit.